Istota pożyczek pod zastaw nieruchomości

Aby uzyskać lepsze warunki pożyczki, warto zastanowić się nad jej zabezpieczeniem w postaci nieruchomości. Bardzo dużo instytucji bankowych ma taki punkt w swoich ofertach. Pożyczka pod zastaw nieruchomości to rodzaj pożyczki hipotecznej, do zabezpieczenia której wykorzystywana jest dowolna nieruchomość poprzez wpisanie wierzyciela do księgi wieczystej.

W ten sposób instytucja zabezpiecza swoje roszczenie a dłużnik musi liczyć się z tym, że w razie nieterminowej spłaty rat, wierzyciel będzie mógł dochodzić swoich praw poprzez licytację lub przejęcie nieruchomości. Warunkiem niezbędnym do otrzymania takiej pożyczki jest wycena danej nieruchomości przez specjalistę wyznaczonego przez bank, który określi o jakie dofinansowanie można wnioskować. Warto pamiętać, że instytucje pozabankowe nie wymagają wielu formalności, w tym wyceny, a wnioskodawca otrzymuje gotówkę w bardzo krótkim czasie.

Istota pożyczek pod zastaw

Każda nieruchomość, czy to dom, czy działka, może służyć jako zabezpieczenie pożyczki. W zamian za wpisanie hipoteki można wnioskować o pożyczkę wynoszącą 80% wartości nieruchomości. Warto nadmienić, że ustanowienie hipoteki nie zmienia praw do jej korzystania i w dalszym ciągu można dowolnie rozporządzać nieruchomością.

Pożyczki hipoteczne są skuteczniejszym rozwiązaniem od kredytów gotówkowych. Dla osób będących w złej sytuacji finansowej jedynym wyjściem na uzyskanie większej kwoty. Starając się o ten rodzaj pożyczki, nie trzeba określać pożyczkodawcy planowanych wydatków. Otrzymana kwota może być przeznaczona na dowolny cel. Zaletą takich pożyczek jest fakt, iż zostają udzielane na dłuższy czas niż kredyt gotówkowy, dzięki czemu maleje także rata pożyczki. Jest możliwość otrzymania większej kwoty i niższego oprocentowania niż w przypadku standardowego kredytu.

Formalności

Niezbędną do otrzymania pożyczki jest wiedza o aktualnej sytuacji na rynku. Należy także przeanalizować dostępne oferty. Aby doszło do podpisania umowy pożyczki należy przedłożyć następujące, pasujące do sytuacji dokumenty:

  • opis z księgi wieczystej,
  • potwierdzenie kupna nieruchomości aktem notarialnym,
  • akt darowizny,
  • wypis z rejestru gruntów,
  • wycena i zdjęcia nieruchomości,
  • zaświadczenie o niezaleganiu z czynszem.

Tak samo jak w przypadku innych rodzajów dofinansowań, należy przedstawić potwierdzenie sytuacji finansowej kredytobiorcy w postaci umowy o pracę, wyciągu z konta czy zaświadczenia o dochodach.

Instytucje bankowe mają obowiązek sprawdzić historię kredytową wnioskodawcy. Jeśli kiedykolwiek miał problemy z terminową spłatą rat, rachunków czy mandatów, to bank może odmówić udzielenia pożyczki.

Warto przeczytać cały dokument pożyczki, ponieważ hipoteka jest tym, na co pracuje się całe życie. Gdy klient jej nie przeczyta, pożyczkodawca może zmienić warunki umowy poprzez wpisanie dodatkowych punktów, podwyższenie oprocentowania, zmianę całkowitego kosztu dofinansowania lub wysokość prowizji.

Bezpieczeństwo pożyczek pod zastaw

Eksperci przekonują, że pożyczki pod zastaw nieruchomości są bezpieczne. Na prawdziwość tej tezy przedstawiają następujące dowody:

ustanowienie nieruchomości jako zabezpieczenie spłaty pożyczki jest dopuszczalne przez prawo i regulowane przez przepisy Kodeksu cywilnego,
terminowa spłata zobowiązań przez dłużnika powoduje, że pożyczkodawca nie może dochodzić swoich praw z tytułu zastawionej nieruchomości,
spłata całości zobowiązania skutkuje wykreśleniem wpisu hipoteki.

Dodatkowe informacje

Jeżeli poszukujesz więcej informacji o pożyczkach pod zastaw nieruchomości, sprawdź stronę https://pozyczpodzastaw.pl/ – dowiedz się więcej