Kim jest architekt?

Kim jest architekt? 

Architekt jest prestiżowym zawodem, jednakże czym jest tak dokładnie? Czym zajmuje się na co dzień osoba pracująca w tym zawodzie? 

Wielu z nas marzy o tym, aby zostać architektem, niemniej bez właściwej wyobraźni, ale i talentu ciężko będzie być dobrym w tym zawodzie, zatem poza ogromnymi chęciami, ten zawód wymaga również doświadczenia i odpowiedniego wykształcenia. Architektura jest twórczym zajęciem, nierzadko nawet artystycznym, które wymaga specjalistycznej i fachowej wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych. Architekt może decydować o tym, jak wyglądał będzie ostatecznie budynek, zatem uważany jest za jego autora.

Czym się zajmuje? 

Praca architekta powinna rozpocząć się od konsultacji z klientem celem uzyskania właściwych informacji tyczących się szczegółów zamawianego projektu. Ustala się między innymi koszty, funkcjonalność wszystkich pomieszczeń, albo całego budynku, jak również jego wygląd. Następnie przeprowadza się badania, czy konkretny projekt będzie wykonalny, jak i przygotowywana jest analiza finansowa jego późniejszego wykonania. Później, w zależności od posiadanej przez architekta specjalizacji, przygotowuje się właściwe szkice i rysunki z użyciem specjalnych programów do projektów. Kolejny etap to przygotowywanie planu, na którym zamieszcza się wybrane prace budowlane, a później zarządzanie wykonaniem projektu budowy. Architekt zajmuje się także reprezentacją klienta w trakcie zawierania umów, które tyczą się budowy. Następnie na bieżąco i regularnie nadzoruje i sprawdza konkretną budowę, jak również ocenia projekt i w zależności od niego doradza w sprawach wizualnych szczegółów i prawa budowlanego. 

Wybór architekta 

Architekt powinien posiadać wiedzę z zakresu rysunku, socjologii, psychologii, jak również wyobraźnię przestrzenną i talent plastyczny. Musi biegle używać programów takich jak ArchiCad, 3DMax, czy AutoCad. Żeby móc pracować w tym zawodzie należy posiadać zmysł artystyczny i wyczucie estetyki. Jeśli więc chcemy skorzystać z usług architekt Katowice warto wybrać przede wszystkim doświadczonego i wykształconego specjalistę, który posiada własne biuro projektowe i może pochwalić się wieloma udanymi projektami.