Co warto wiedzieć o przeglądzie kominiarskim?

Przegląd kominiarski musi być wykonywany przez kompetentnego, wykwalifikowanego i doświadczonego fachowca. Tylko wtedy będziemy mieć gwarancję, że procedura została przeprowadzona prawidłowo i bezpiecznie. Należy pamiętać, że przegląd kominiarski to nie tylko obowiązek narzucony przez prawo. To także zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom i użytkownikom budynku. Nieczyszczony i zaniedbany komin stanowi natomiast poważne zagrożenie dla ich zdrowia i życia.

Kiedy należy wykonać przegląd kominiarski?

Dokonywanie przeglądów kominiarskich zostało ściśle określone przepisami prawa budowlanego. Właściciele domów muszą spełnić ten obowiązek raz w roku, a większych budynków – 2 razy do roku: do 31 Maja i do końca Listopada. Równie ważne jest czyszczenie i udrażnianie przewodów kominowych.

Jak wygląda przegląd kominiarski?

Przeglądu kominiarskiego dokonuje posiadający do tego odpowiednie uprawnienia kominiarz Lublin. Procedura rozpoczyna się od wyczyszczenia przewodów kominowych, a następnie sprawdzenia ich przebiegu, drożności i szczelności. Ocenie kominiarza podlega także stan techniczny komina ponad dachem. Kolejnym krokiem fachowca jest sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania urządzeń grzewczych podłączonych do przewodów kominowych.

Czym grozi brak przeglądu kominiarskiego?

Za brak przeglądu kominiarskiego prawo nie przewiduje kar urzędowych. Jeśli jednak zaniedbany i brudny komin lub źle działające urządzenia grzewcze doprowadzą do pożaru, wybuchu lub zaczadzenia, konsekwencje mogą okazać się bardzo poważne. Nie warto zatem ryzykować utraty majątku zdrowia i życia użytkowników budynku. Należy też pamiętać, że jeśli dom jest ubezpieczony i dojdzie do jakiejkolwiek szkody wywołanej przez komin lub podłączone do niego urządzenia grzewcze, konieczne będzie przedstawienie zaświadczenia od kominiarza. Musi ono informować o tym, że komin był prawidłowo czyszczony i kontrolowany. Brak takiego dokumentu będzie oznaczać dla właściciela nieotrzymanie żadnego odszkodowania za powstały pożar, wybuch, zniszczenie komina i urządzeń grzewczych oraz zaczadzenie użytkowników budynku. Warto przy tym pamiętać, że przeglądu musi dokonać kominiarz posiadający odpowiednie, sprawdzone, kompetencje i uprawnienia. Tylko taki fachowiec zadba nie tylko o czystość i prawidłowe działanie komina, ale także dobrze skontroluje jego stan techniczny. Udzieli także fachowej porady i pomocy w przypadku ewentualnych problemów lub przeprowadzania zmian.