Zapisy

Rezerwacji miejsc mogą Państwo dokonać osobiście w biurze naszego ośrodka, telefonicznie: tel. stacjonarny 71 341 80 98, tel. kom. 600 264 719 lub drogą elektroniczną: biuro@atut1.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 17:00.

Zapisy:
Zapisu na kurs prawa jazdy można dokonać wyłącznie osobiście w biurze naszego ośrodka.

W celu dokonania zapisu, uczestnik kursu powinien złożyć w biurze szkoły nauki jazdy następujące dokumenty:

  1. dokument stwierdzający tożsamość osoby szkolonej: dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy albo w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia i nie posiadają wydanych wymienionych wcześniej dokumentów - legitymacja szkolna. Dokumenty te przedstawiane są pracownikowi ośrodka do wglądu.
  2. dokument stwierdzający nadanie numeru identyfikującego profil kandydata na kierowcę (PKK). Dokument ten wydawany jest przez urząd starostwa właściwy ze względu na adres zameldowania osoby szkolonej (informacje o PKK - patrz niżej).
  3. kserokopia prawa jazdy, jeżeli osoba taki dokument posiada (dotyczy osób, które posiadają wydane prawo jazdy innej kategorii i starają się o rozszerzenie uprawnień).
  4. w momencie dokonywania zapisu powinna zostać również wniesiona opłata za kurs prawa jazdy w kwocie nie mniejszej niż wynosi "pierwsza wpłata" w systemie ratalnym zgodnie z obowiązującym cennikiem szkoleń (400 PLN). Opłata ta może zostać dokonana wyłącznie w biurze naszego ośrodka gotówką. zobacz cennik szkoleń

W celu uzyskania numeru identyfikującego profil kandydata na kierowcę (PKK), należy złożyć, we właściwym ze względu na miejsce zameldowania starostwie (a dokładnie w wydziale komunikacji tego urzędu), następujące dokumenty:

(Osoby zameldowane we Wrocławiu wszelkie formalności związane z nadaniem numeru identyfikującego profil kandydata na kierowcę (PKK) mogą załatwić w Urzędzie Miejskim, Centrum Obsługi Mieszkańca I, 50-032 Wrocław. ul. G. Zapolskiej 2/4.)

  1. wniosek o wydanie prawa jazdy (do pobrania w urzędzie wydającym prawo jazdy).
  2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.
  3. wyraźną, aktualną, kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
  4. zgodę rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób, które rozpoczynają szkolenie przed ukończeniem 18 – go roku życia,
  5. kserokopię posiadanego prawa jazdy - jeżeli osoba stara się o rozszerzenie uprawnień.

Na podstawie złożonych dokumentów organ wydający prawo jazdy wygeneruje numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę (PKK), z którym należy zgłosić się do Ośrodka Szkolenia Kierowców Atut. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce prawo jazdy Wrocław - wymogi prawne.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego biura, w którym uzyskacie Państwo wyczerpujące informacje na temat pracy naszego ośrodka i organizowanych przez nas kursów prawa jazdy.